Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i ove godine provodi stipendiranje učenika deficitarnih JMO zanimanja

0

mgpo logoMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima  za 2018. godinu. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08). Više o samom programu i konkretnim uputama projekta možete vidjeti OVDJE

Iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2018./2019. (od 01.09.2018. do 31.08.2019. godine). Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka: I razdoblje: rujan – prosinac 2018. godine, isplata u I kvartalu 2019. godine, II razdoblje: siječanj – kolovoz 2019. godine, isplata u II kvartalu 2019. godine.

Učenici srednjih škola su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Projektu ukoliko:

 • se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja
 • su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske
 • imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17)
 • imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 2,50
 • su savladali nastavni program iz prethodne školske godine bez ponavljanja razreda
 • imaju u cijelosti opravdanu potporu iz školske godine 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (ukoliko je primjenjivo)
 • nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora

Potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2018./2019. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), koja su ovim Projektom određena kao deficitarna:

autolakirer, autolimar, automehatroničar,

bravar, dimnjačar, elektroinstalater,

fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije,

limar, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač,

krovopokrivač, kuhar, mesar, obućar, pekar, plinoinstalater,

slastičar, soboslikar-ličilac, stolar, strojobravar,

tesar, tokar, vodoinstalater i zidar.

Potpora se može dodijeliti i za druga zanimanja iz sustava vezanih obrta koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) ukoliko ih je područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredila kao deficitarna.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 1. Ispunjeni Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2018 za aktivnost „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ Obrazac možete preuzeti ovdje: Prijavni obrazac Stipendiranje
 2. Skupna izjava STIPENDIRANJE/2018, obrazac možete preuzeti ovdje: Skupna izjava
 3. Preslika osobne iskaznice ili domovnice učenika/ce
 4. Dokument kojim se dokazuje upis u srednju školu koja izvodi programe za stjecanje zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) u školskoj godini 2018./2019., odnosno u određeni razred srednje škole (dokumentom se potvrđuje status redovitog učenika i status učenika vezano uz neponavljanje razreda), ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 5. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole
 6. Preslika mišljenja područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano uz zanimanja iz sustava vezanih obrta koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) koja su deficitarna na određenom području, a nisu obuhvaćena ovim Projektom, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave (ukoliko se radi o deficitarnom zanimanju koje nije navedeno pod točkom 6. Projekta)
 7. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa učenika/ce.

DOKUMENTACIJA ZA DODATNE BODOVE:

 1. Preslika potvrde nadležne ispostave Porezne uprave za 2017. godinu o mjesečnim primanjima/prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i slično) svih članova zajedničkog domaćinstva koji imaju 15 i više godina, uključujući i podnositelja prijave (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske potpore, isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti), ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 2. Preslika uvjerenja Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/skrbnike, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave
 3. Preslike dokaza o posebnim obiteljskim prilikama – dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili drugostupanjsko rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, izvadak iz matice umrlih za roditelja, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta (80% i više), pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb i slično
 4. Preslika mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje ili preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb za učenike s teškoćama u razvoju ili invaliditetom
 5. Preslika dokaza na temelju kojeg se ostvaruju bodovi vezani uz postignuća na natjecanjima.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu i ovjerena potpisom Podnositelja prijave odnosno roditelja/skrbnika.

NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv, nije moguće izvršiti povrat predane dokumentacije, niti u originalu, niti u preslikama.

Prijava se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.9.2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Prijave na javni poziv se zaprimaju do 19.10.2018. godine.

Više o samom javnom pozivu na sljedećoj poveznici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo 

Komentari su zatvoreni