Županija subvencionira kamate korisnicima HBOR-ovih kredita – raspisan javni poziv za prijave

0

Na temelju Odluke o provođenju programa „HBOR – subvencija kredita” i Odluke o objavi Javnog poziva za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR – subvencija kredita“ i Ugovora o poslovnoj suradnji s HBOR-om župan Sisačko – moslavačke županije raspisao je javni poziv za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR – subvencija kredita“.

Po tom pozivu će Sisačko – moslavačka županija korisnicima kredita subvencionirati kamatnu stopu u visini od 1,00 postotnog poena.

Korisnici kredita na temelju Odluke o provođenju programa „HBOR– subvencija kredita“  su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva: trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i profitne ustanove, koji ulažu na području Sisačko – moslavačke županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu. Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima Korisnik kredita kojem su odobrena kreditna sredstva u okviru programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak: Poduzetništvo mladih, žena i početnika, Investicije privatnog sektora te Obrtna sredstva.

Detalji za prijavu su ovdje

 

 

 

Komentari su zatvoreni