Zaštita na radu

  • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
  • Prva pomoć
  • Protupožarna zaštita

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14), poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova zaposlenicima koji prethodno nisu osposobljeni da ih obavljaju bez ugrožavanja vlastitog života i zdravlja te života i zdravlja drugih radnika, osim ako iz procjene opasnosti proizlazi da ne postoje opasnosti za njihovu sigurnost i zdravlje.

Osposobljavanje za rad na siguran način, poslodavac je dužan provesti glede postojećih opasnosti i štetnosti pri radu i to prije: započinjanja radnika s radom, promjena u procesu rada, premještanja radnika na drugo mjesto rada.

Poslodavci mogu programe osposobljavanja za rad na siguran način izvoditi sami (ako ispunjavaju uvjete prema Pravilniku o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način NN, br. 114/02 i 126/03) ili povjeriti ovlaštenim ustanovama, odnosno trgovačkim društvima za obavljanje te djelatnosti.

Obrtnička komora Sisačko – moslavačke županije i pripadajuća Udruženja obrtnika Kutina, Novska, Sisak, Petrinja, Topusko, Glina, Hrvatska Kostajnica prikupljaju podatke i organiziraju predavanja i ispite iz:

  • zaštite na radu
  • prve pomoći i
  • protupožarne zaštite.

Poštovani obrtnici,

ako imate potrebu (ako niste Vi i vaši radnici osposobljeni za rad na siguran način, ako niste položili prvu pomoć (ispit iz prve pomoći za vozače ne vrijedi) ili ispit iz protupožarne zaštite (ispit treba imati bar jedna osoba u obrtu) od požara nazovite svoje Udruženje obrtnika ili Obrtničku komoru Sisačko – moslavačke županije i prijavite sebe i svoje zaposlene. Kada se skupi dovoljan broj kandidata organizira se priprema i polaganje ispita.

Na ovaj način troškovi pripreme i polaganja ispita znatno su manji.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu od polaganja ispita izuzete su određeni obrti i određene djelatnosti.

Zakonom su previđene visoke kazne za obrte/tvrtke koje nisu regulirale pitanja zaštite na radu.

Posebno u tešku situaciju dolazi obrt/tvrtka koja nije provela sve zakonom predviđene mjere a dođe do ozljede radnika na radu.

S toga Vas pozivao da što prije kontaktirate svoje udruženje ili Obrtničku komoru Sisačko – moslavačke županije

Više o tome na http://hok.hr/cehovi/zastita_na_radu