Upisi u obrtnička zanimanja

Učenik koji je završio osmogodišnje opće obrazovanje, može se upisati u bilo koje obrtničko zanimanje. Prije izbora zanimanja korisno je posavjetovati se sa stručnjacima s područja profesionalne orijentacije mladeži i školskim liječnikom o mogućim štetnim posljedicama za zdravlje kod obavljanja pojedinih zanimanja.

Nakon što je izabrao zanimanje, učenik traži mjesto za naukovanje. U svakoj područnoj obrtničkoj komori postoji popis obrtničkih radionica koje imaju uvjete za prijam naučnika i koje mogu ostvarivati praktičnu nastavu.

Nakon odabira željene radionice, te razgovora i dogovora s obrtnikom vlasnikom, Ugovor o naukovanju sklapa roditelj ili skrbnik naučnika koji donosi na uvid:

  • ovjerenu presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole;
  • liječničku svjedodžbu od specijalista medicine rada.

Ako na području županije nema dovoljno licenciranih obrta ili pravnih osoba, te zbog toga učenici ne mogu sklopiti ugovor o naukovanju, srednja strukovna škola dužna je, uz suglasnost Hrvatske obrtničke komore, osigurati radna mjesta za praktični dio naukovanja u radionicama škole.

Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis propisuje ministar znanosti, obrazovanja i športa uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore.