Obrazovanje

Svjesni da samo stručni kvalitetni kadrovi osiguravaju uspješno poslovanje i opstanak na tržištu obrtnici izdvajaju 0,40% od dohotka odnosno dobiti koje namjenski usmjeravaju za unapređenje strukovne izobrazbe za potrebe obrtništva. Ovim sredstvima između ostalog financira se rad Odjela za obrazovanje, provođenje kontrolnih i pomoćničkih ispita, promidžba za potrebe obrtništva itd. Na teret obrtnika i gospodarstvenika u licenciranim obrtničkim radnjama i trgovačkim tvrtkama izvodi se do 900 sati praktične nastave što čini 2/3 nastavnog plana i programa. Pored toga obrtnici izdvajaju znatna sredstva za osiguranje zaštite na radu učenika, materijale, alat, sredstva i pribor za obuku te naknadu naučnicima koja iznosi od 15-25% prosječnog dohotka u privredi RH.

Temeljem Zakona o obrtu i javnih ovlasti Hrvatska obrtnička komora preko područnih obrtničkih komora u području redovnog sustava obrazovanja za potrebe obrtništva naročito skrbi o:

  • licenciranju obrta,
  • upisima učenika,
  • praktičnom dijelu naukovanja

U okviru daljnjeg obrazovanja za potrebe obrtništva Komora skrbi o provedbi:

  • majstorskih ispita (imenuje ispitne komisije, obavlja uvid u provođenje ispita i izdaje majstorske diplome),
  • ispita o stručnoj osposobljenosti kao i
  • svim oblicima prekvalifikacija za obrtnička zanimanja.

U cilju pridobivanja mladeži za upis u obrtnička zanimanja Obrtnička komora Sisačko – moslavačke županije sustavno provodi profesionalnu orijentaciju i informiranje učenika i roditelja putem tiska, radio emisija, letaka, prospekata, izložbi, demonstracija i predavanja. Prva je pokrenula projekt “Stipendija kao potpora za upis u deficitarna obrtnička zanimanja”.