Tradicijski i umjetnički obrti

Na prijedlog Hrvatske obrtničke komore ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (NN br.112/2007.) kojim su uređeni uvjeti i način za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

U članku 2. pobliže su definirani tradicijski odnosno umjetnički obrti:

  • Tradicijski obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.
  • Umjetnički obrti su obrti koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrta – umjetnika.

Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.
Proizvodi koji se generacijama proizvode u obrtima, a sada se koriste kao suveniri u turističkoj ponudi kulturne baštine Hrvatske također se u smislu ovoga Pravilnika mogu smatrati tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima.

U cilju rješavanja statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore ustrojio je Komisije i Odbor za tradicijske, odnosno umjetničke obrt.

Kada se obrt prijavi za utvrđivanje statuta Komisija kao stručno tijelo zaduženo je za pregled i davanje mišljenja o proizvodu, skupini proizvoda, jednoj ili više usluga ili djelatnosti za koje se podnosi zahtjev za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Na temelju mišljenja Komisije, Odbor za tradicijske i umjetničke obrte donosi odluku o dodjeli uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Obrazac Zahtjeva za  stjecanje Statusa podnosi Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/II. Uz Zahtjev potrebno je dostaviti sljedeće priloge (koje ima):

  • presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
  • preporuke, stručna mišljenja organizacija ili stručnih udruženja (ako obrtnik s njima surađuje),
  • preslike (dokaze) o dobivenim nagradama i priznanjima,
  • fotografiju proizvoda,
  • popis oglednih proizvoda za pregled,
  • dokaz o uplati troškova rada Komisije.

Naknada za rad Komisije iznosi 4.000,00 (četiritisuće) kn i uplaćuje se na žiro račun Hrvatske obrtničke komore: 2340009-1100174539; poziv na broj: 4013-JMBG; opis plaćanja: Uvjerenje trad. i umj. obrti.

Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo je na svojim web. stranicama (http://www.mingorp.hr) objavilo dva Projekta poticaja kojim pozivaju obrtnike da zatraže refundiranje troškova obrade zahtjeva za tradicijske i umjetničke obrte:

  • Razvoj obrtništva – Tradicijski i umjetnički obrti i
  • Jačanje konkurentnosti maloga gospodarstva – Projektna aktivnost C – tehničko usklađivanje.

Savjetujemo svim svojim članovima, koji to do sada nisu učinili, da Hrvatskoj obrtničkoj komori podnesu zahtjev za stjecanje statusa te da iskoriste poticajna sredstva koje dodjeljuje Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

Obrtnička komora Sisačko – moslavačke županije rado će Vam dati ostale informacije i savjete oko popunjavanja i kompletiranja dokumentacije.