Obrtnička komora SMŽ donijela odluku o otpisu komorskog doprinosa za razdoblje siječanj – veljača 2021.

0

Sukladno Odluci upravnog odbora Hrbvatske obrtničke komore, Upravni odbor Obrtničke komore Sisačko – moslavačke županijedonio je Odluku o otpisu komorskog doprinosa za razdoblje siječanj – ožujak 2021. (I. kvartal) članovima koji su u nemogućnosti izvršiti svoju obvezu zbog nastupa više sile – potresa sukladno članku 14. Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta. Otpis komorskog doprinosa provest će se bez podnošenja pisanog zahtjeva članova stradalih od potresa.

Komentari su zatvoreni