Uvjeti poslovanja u EU

0

Ako se želite baviti svojom djelatnosti u drugoj državi članici privremeno, pružanjem usluga, pravila koja vrijede su fleksibilnija nego da se želite poslovno nastaniti na trajnoj osnovi. U pojedinim slučajeva ne morate tražiti odobrenje za svoje kvalifikacije i možete odmah obavljati svoju djelatnost.

Međutim, možete se od Vas zahtijevati dostava određenih informacija tijelu u državi članici domaćinu. Sljedeće upute pokazuju koje formalnosti se od Vas može zatražiti za ispuniti i pojasniti Vaša prava u slučaju priznavanja/nepriznavanja kvalifikacije.

Ako pružate uslugu u državi članici domaćinu ne napuštajući svoju državu članicu podrijetla, to spada pod Direktivu 2000/31/EZ o elektroničkoj trgovini i Direktivu 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

Kada se fizički nalazite na teritoriju države članice domaćina potpadate i pod Direktivu 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija. Pri tome nadležno tijelo države članice domaćina ne može tražiti od Vas da predate dokumente u originalu. Međutim, može tražiti ovjerene kopije temeljnih dokumenata, kao što su Vaše stručne kvalifikacije i dokumenti koji dokazuje Vaše stručno iskustvo.

Uvjeti poslovanja – pružanje usluga u Austriji

Uvjeti privremenog i povremenog prekograničnog pružanja usluga

Uvjeti poslovanja – pružanje usluga u Sloveniji

Obavljanje posla u Sloveniji i primjena postupaka prekograničnog / privremenog pružanja usluga u nekoliko koraka.

Uvjeti poslovanja – pružanje usluga u Njemačkoj

Prvi korak kod prekograničnog pružanja usluga u SR Njemačkoj je podnošenje prijave o pružanju prekograničnih usluga sukladno Direktivi 2005/36/EC o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija pri nadležnoj Obrtničkoj komori prema mjestu pružanja usluga.

Uvjeti poslovanja – otvaranje obrta u Austriji

Prilikom otvaranja obrta u Austriji potrebno je voditi računa je li obrt koji otvarate slobodan obrt ili vezani obrt prema austrijskom Zakonu o obrtu.

Uvjeti poslovanja – otvaranje tvrtki u Švicarskoj

U nastavku pročitajte koji je postupak otvaranja tvrtki u Švicarskoj konfederaciji od strane državljana Republike Hrvatske.

Uvjeti poslovanja – otvaranje obrta u Njemačkoj

Uvjete i propise, koje moraju ispuniti građani Njemačke prilikom otvaranja obrta, vrijede i za građane zemalja Europske unije.

Uvjeti poslovanja u Norveškoj

Norveška je članica Schengenskog prostora te se primjenjuje velik dio propisa EU (socijalna politika, zaštita potrošača, okoliš i dr.) ali ne i porezni propisi.

 

Komentari su zatvoreni