U ORGANIZACIJI Hrvatske gospodarske komore u Sisku je održana konferencija „Industrija građevnog materijala i gospodarenja otpadom u vrijeme COVIDA i obnove od potresa“.

0

Zamjenik župana Mihael Jurić toplo je pozdravio ovakav stručni skup koji se održava na području naše  županije koja je osim što je pogođena katastrofalnim potresom pretrpjela i značajne gospodarske štete uzrokovane pandemijom CORONA virusa.

U sklopu konferencije održana su dva panela, na prvom su predstavnici vodećih građevnih tvrtki raspravljali o izazovima i prilikama pred domaćom industrijom. Zaključili su da naši proizvođači građevinskog materijala imaju potrebnu kvalitetu i da ih se stoga mora što aktivnije uključiti u obnovu.

Potres koji je pogodio Banovinu i Zagreb ostavio je iza sebe velike količine građevnog otpada čije zbrinjavanje trenutno predstavlja problem, no uspostavom kvalitetnog sustava obrade on može postati vrijedan novi proizvod.

Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, najavio je novi Zakon koji je u proceduri i propisuje da se količina otpada mora smanjiti te donosi nove ciljeve za povećanje odvajanja i recikliranja do 2035. godine.

Na drugom panelu je glavna tema razgovora bila gospodarenje građevnim otpadom na resursno učinkovit način, a tu će, zaključeno je, ključno biti uspostavljanje kvalitetnog sustava reciklaže. Kako bi povećali iskoristivost građevnog otpada potrebno je dograditi sustav izgradnjom reciklažnih dvorišta i centara za oporabu.

Državni tajnik iz Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek je u svom izlaganju je naglasio  je  se već dovršilo preko sto objekata, oko 1600 ih je ugovoreno, a imaju i preko 500 izrađenih projekata. Za koji dan krenuti će natječaj za sanaciju žutih i crvenih naljepnica. U tom procesu država će pomagati domaće proizvođače i izvođače.  Radi se  radi o procesu koji će trajati barem pet godina.

HBOR i Hamag Bicro predstavili su mogućnosti financiranja koje nude poduzetnicima a svi modeli će biti prilagođeni novim uvjetima u kojima se građevinski sektor našao.

Komentari su zatvoreni