Suradnja Sisačko-moslavačke županije i županijske Obrtničke komore

0

smz_hokU Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije održana je u četvrtak 19. studenoga 2015. godine, konferenciji za novinare s temom Suradnja Sisačko-moslavačke županije i županijske Obrtničke komore, s posebnim osvrtom na nedavno potpisani Sporazum o sufinanciranju promicanja, organiziranja i sudjelovanja u obrazovanju za majstorske ispite i stručnu osposobljenost za potrebe obrtništva i poduzetništva.

Predsjednik županijske Obrtničke komore Adolf Cvanciger je, u ime 2 000 obrtnika koje predstavlja, zahvalio županu na kvalitetnoj suradnji, a posebice na pomoći u obrazovanju obrtnika: „Transfer znanja u ovom je trenutku najvažnija stvar u ovom projektu kojim je Sisačko-moslavačka županija odlučila pomoći Obrtničkoj komori SMŽ da transferom znanja dođemo do kvalitetnog kadra, koji na Zavodu za zapošljavanje neće čekati niti jedne minute, nego će, sa svojim znanjem, sa svojim stečenim radnim iskustvom, otvoriti nove obrte, licencirati svoje radionice i uzeti u naukovanje nove učenike.“ Cvanciger je spomenuo i kreditnu liniju Poduzetnički krediti, u kojoj Županija zajedno s jedinicama lokalne samouprave sufinancira kamatu kredita, te iskazao žaljenje što je Sisak, najveći i glavni grad Sisačko-moslavačke županije odbio uključiti se u ovu pomoć poduzetništvu, a, kako je rekao, prema njegovim informacijama ni u sljedećoj godini se Sisak ne namjerava uključiti.
Župan Ivo Žinić je naglasio kako s novim čelništvom Obrtničke komore SMŽ suradnja dobiva na intenzitetu i kvaliteti. Rekao je kako se nada da je aktualni broj od 2062 obrta na području Županije, a riječ je o najnižem broju u dugom nizu godina, krajnji broj, odnosno da će broj obrta od sada samo rasti. „Nadam se i da će ovaj sporazum koji smo potpisali, kojim pomažemo razvoj, prije svega znanja u obrtništvu, biti pomoć, koja će pokrenuti cijelo obrtništvo.“
Županija daje podršku i opstojnosti komora i gospodarske i obrtničke, rekao je župan, koji smatra ove sustave nužnim za opstanak i razvoj gospodarstva i poduzetništva. Spomenuo je i Poduzetničke kredite, jednu od kvalitetnijih mjera u cijeloj državi, kojom SMŽ pomaže svoje poduzetnike. Županija subvencionira kamatu do 3 % za proizvodne djelatnosti i do 2% za uslužne djelatnosti: „Ta linija, gdje smo utrošili preko 66 milijuna kuna u realiziranih 36 kredita, dala je efekte, to je novo zapošljavanje 293 osobe i kroz refinanciranje zadržanih 299 radnih mjesta. Gotovo 600 radnih mjesta na ovaj je način spašeno. „
Ovom mjerom izravno pomažemo poduzetnike, kaže župan, a indirektno se ta sredstva vraćaju u Proračun. Spomenuo je i mjeru potpore „Tradicionalni i umjetnički obrti“ gdje je izdvojeno ove godine 200 000 kuna, za kapitalne pomoći u investicijama 138 000 kuna i kroz razvoj i unapređenje turističke ponude još dodatnih 100 000 kuna. Kroz poduzetničke kredite u ovoj godini za pomoć obrtnicima izdvojeno je 11 milijuna kuna, na koji je način ostvareno novo zapošljavanje od 38 osoba.
Župan se nada da će mjere koje županija poduzima pomoći u buđenju poduzetništva i njegova napretka, a u tom je kontekstu spomenuo i Projekt „Učini obr(A)t“
financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa
Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. godine, u iznosu od 367 000 kuna, a taj je projekt namijenjen pomoći deficitarnim zanimanjima, posebice u obrtu.
Župan je rekao još i kako ne bi želio: „Da na čelo ministarstva dođu ljudi koji nemaju osjećaj za stvarnost, treba se približiti stvarnosti. Ne može na čelu određene institucije biti čovjek koji ne poznaje problematiku“, ne može Ministarstvo poduzetništva i obrta voditi čovjek koji nije nigdje radio, on nema taj potreban osjećaj.
Sporazum o sufinanciranju promicanja, organiziranja i sudjelovanja u obrazovanju za majstorske ispite i stručnu osposobljenost za potrebe obrtništva i poduzetništva potpisan je, Županija se morala uključiti jer je smanjen komorski doprinos, a postoje prijedlozi da se on posve ukine, dolazi u pitanje financiranje obrazovanja, rekao je Cvanciger, koje je u ingerenciji Hrvatske obrtničke komore. Resorno ministarstvo želi otvaranjem drugih agencija uzeti iskustvo, izvrsnost, majstorstvo koje u komorskom sustavu već postoji.
Iako to nije izrekao on, nego jedan od nazočnih novinara, Cvanciger se morao složiti s konstatacijom. „Županija vas spašava od samovolje ministra Marasa!“

Komentari su zatvoreni