Održano predavanje “Financijski segmenti u obrtništvu ”

0

U organizaciji Obrtničke komore Sisačko – moslavačke županije u četvrtak 21.03.2019. godine održano je besplatno predavanja na temu “Financijski segmenti u obrtništvu ”. Predavanje je obuhvatilo slijedeće teme:

 • Isplate neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada (troškovi prijevoza, dnevnice, prigodne nagrade, potpore, stipendije, naknada u slučaju smrti i dr.)
 • Putni nalozi – obračun i pokrivanje troškova
 • Korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe i korištenje poslovnog automobila u privatne svrhe
 • Troškovi reprezentacije  (priznati troškovi poslovnih poklona i radne odjeće)
 • Donacije
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) – kada se odlučiti za ulazak u PDV
 • Obračun plaće
 • Oslobođenje od plaćanja doprinosa na zdravstveno osiguranje (za mlade do 30 godina)
 • Državni poticaji na dobrovoljnu mirovinsku štednju
 • Državna potpora za obrazovanje – olakšica za edukaciju radnika
 • Ugovor o djelu i autorski ugovor – kada se mogu koristiti?
 • Paušalni obrt uz drugi posao (puno/nepuno radno vrijeme)
 • Pozajmice fizičke osobe obrtu i pozajmice obrta fizičkoj osobi
 • Zakup poslovnog prostora od fizičke osobe
 • Inventura, manjkovi, opraštanje dugova
 • Amortizacija dugotrajne imovine

Prisustvovao je velik broj zainteresiranih obrtnika i poduzetnika s područja Županije.Predavanja je održala gospođa Đurđica Mostarčić, savjetnica za financije i predsjednica Sekcije računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.Polaznici su pohvalili organizaciju, a seminar su ocijenili veoma zanimljivim i korisnim za svoje poslovanje.

 

 

 

Komentari su zatvoreni