Održana sjednica Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje 8. ožujka 2017.

0

lpz_logoNa jučerašnjoj sjednici Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije, predstavljena je inicijativa osnivanja Radne skupine za razvoj društvenog poduzetništva. Sjednica Skupštine održala se u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Sisak s početkom u 13 sat. Inicijativu osnivanja Radne skupine za razvoj društvenog poduzetništva predstavila je gđa. Tatjana Puškarić, voditeljica Odjela za strateško planiranje i ljudske resurse u Razvojnoj agenciji SMŽ SI-MO-RA.

Krajnji cilj tematske Radne skupine za razvoj društvenog poduzetništva jest potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u području društvenog poduzetništva te na taj način istodobno pridonijeti povećanju broja radnih mjesta i smanjenju socio-ekonomskih problema u Sisačko – moslavačkoj županiji.
Tematske radne skupine su radna tijela LPZ-a, a Upravni odbor utvrđuje svrhu osnivanja odnosno njihove zadaće. Radne skupine razmatraju otvorena pitanja, daju mišljenje i prijedloge o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga Upravnom odboru.
Svrha Radne skupine za razvoj društvenog poduzetništva je unaprijediti proces zapošljavanja, poticati samozapošljavanje, kao i promicanje socijalne kohezije i uključivanja ranjivih skupina u gospodarski i društveni život zajednice, osmišljavanjem i provođenjem mjera i aktivnosti vezanih za zapošljavanje s ciljem praćenja i revidiranja Strategije razvoja ljudskih potencijala te Razvojne strategije Sisačko – moslavačke županije. Nakon dobivene suglasnosti za ovu inicijativu od strane svih članova Skupštine, Odluka o osnivanju bit će usvojena na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.
Tajnica LPZ SMŽ, gđa. Štefica Tominović, rukovoditeljica Odjela za provođenje projekata u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu Sisak, predstavila je novi modalitet natječaja u najavi „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – Faza III“ te izvješća o radu LPZ-a za 2016. godinu. Predstavljen je i Akcijski plan djelovanja LPZ SMŽ za 2017. godinu. U izvješću o radu LPZ-a za 2016. Godinu, pohvalan je podatak su članovi LPZ-a u 2016. godini prijavili čak 119 projekata na otvorene natječaje.
Sukladno Izvješću o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencija SMŽ za 2015. godinu, moglo se zaključiti da se povećala aktivnost i učinkovitost članova LPZ SMŽ. Tijekom 2014. godine ukupno je provedeno 68 akcija, dok se u 2015. godini provela 71 akcija, što je povećanje od 4 % u odnosu na provedene akcija članova LPZ SMŽ u 2014. Također, odličan odaziv članova LPZ SMŽ na zahtjev za prikupljanjem podataka za izradu Izvješća o provedbi Strategije za 2015. godinu (85%) pokazuje da članovi LPZ SMŽ prepoznaju važnost praćenja rada i učinkovitosti funkcioniranja samog LPZ SMŽ.
Lokalnom partnerstvu pridružio se novi član – Projekt građanskih prava, nakon jednoglasnog usvajanja članstva od strane članova Skupštine. Projekt građanskih prava je nevladina, nepolitička, neprofitabilna, humanitarna organizacija koja djeluje na području grada Siska od 2003. godine.
Zapisnik sa Skupštine, kao i ostale relevantne dokumente možete pogledati pod rubrikom „LPZ SMŽ –Dokumenti“.

Komentari su zatvoreni