Održana konstituirajuća sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Petrinja, Glina i Topusko

0

U prostorijama Udruženja obrtnika Petrinja, Glina i Topusko 24. svibnja 2018. godine održana je konstituirajuća sjednica Skupštine na kojoj je, za mandatno razdoblje 2018.-2022., tajnim glasanjem izabran novi/stari predsjednik Ivan Solomun, vlasnik istoimenog bravarskog obrta iz Petrinje. U tijelima Udruženja aktivan je dugi niz godina, a od 2016. godine uspješno obavlja funkciju predsjednika. Udruženje trenutno broji 467 obrta te obuhvaća područje općine Topusko i Gvozd (47 obrta), grada Glina (67 obrta), Hrvatska Kostajnica sa pripadajućim općinama Dvor, Majur, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari (63 obrta) te grada Petrinja (290 obrta).

Za potpredsjednika udruženja imenovan je Dario Supan, a imenovani su i članovi Upravnog odbora (6 na prijedlog cehova) : Nikolina Kukolić Vinković – ceh proizvodno-uslužnog obrta, Renata Milošić – ceh trgovaca, Gordana Petrlić – ceh frizera, Anto Tadić – ceh građevinara, Danijel Jagić – ceh ugostitelja i Stjepan Panežić – ceh prijevoza osoba i stvari, te tri člana na prijedlog predsjednika Udruženja: Enver Morina, Dario Supan i Matija Roganec.

Imenovani su i članovi Nadzornog odbora : Suzana Kolić, Joso Radošević i Ivančica Kudlek. U skupštinu Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije izabrani su : Ivana Šustić, Ljiljana Strmečki, Đorđo Marčeta, Dario Supan i Želimir Krmpotić.

Komentari su zatvoreni