Održan radni sastanak predstavnika OK SMŽ i Župana sa suradnicima na temu upisa u strukovna zanimanja

0

Obrtnička komora SMŽ inicijator je radnog sastanka koji je u Sisačko – moslavačkoj županiji održan u srijedu 26.02.2020. godine. Teme sastanka predloženog od strane Obrtničke komore SMŽ bile su vezane za problematiku deficita upisa učenika u strukovna zanimanja s naglaskom na različite modele i programe za ista strukovna zanimanja, što stvara dodatne probleme kako roditeljima tako i obrtnicima i poduzetnicima koji sve više i više osjećaju nedostatak kvalificirane radne snage. Predsjednik OK SMŽ Adolf Cvanciger sa suradnicima Županu Ivi Žiniću, zamjeniku Romanu Rosavcu i pročelniku Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport Darijanu Vlahovu prezentirao je probleme koje nedovoljan interes za upise mladih u obrtnička zanimanja generira na gospodarsku i socijalnu sliku Županije. Kroz raspravu se ukazalo na nekoliko problema koji su ključni, a rezultat su dugogodišnje prakse da politika planiranja upisa ne prati gospodarsku sliku i potrebe tržišta rada. Sugestije za iniciranje svojevrsne reforme upisne politike argumentirane su kroz nekoliko ključnih teza:

  • Potrebno je iznaći način da sve škole koje u svom nazivu, a time i u programu imaju strukovni ili obrtnički naziv ili sadržaj, programe nastave koncipiraju prema tzv. Jedinstvenom modelu obrazovanja u sustavu vezanih obrta (JMO) koji za razliku od klasičnog modela – koji je implementiran u školama za većinu zanimanja donosi određene benefite kako za učenike tako i za obrtnike – stručne mentore. Konkretno radi se o mjerama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojima se učenike upisane u deficitarna strukovna zanimanja po JMO programu stipendira te plaća putne troškove, a mentore, odnosno majstore stručne učitelje koji provode praktični dio financijski stimulira za svakog naučnika koji pohađa nastavu po JMO programu. Treba naglasiti da učenici upisani u ista zanimanja po klasičnom sustavu ne ostvaruju to pravo, te su u samom startu diskriminirani te upisi podbacuju.
  • Stav OK SMŽ je da je ukidanje bodovnog praga za upise u srednje škole dodatno produbilo problem na način da se veli dio učenika koji bi upisali strukovna zanimanja upisuje gimnazijske ili primjerice ekonomske programe.
  • Ponovno je aktualizirana tema gradnje učeničkog doma u Sisku. Činjenica je da velik broj učenika s područja SMŽ ne upisuju sisačke obrtničke i strukovne škole iz razloga što u Sisku ne postoji adekvatan smještajni objekt, a troškovi putovanja su preskupi. Župan je naglasio da je  taj problem pred rješavanjem obzirom će se završetkom zgrade nove Strukovne škole Sisak ovoga ljeta krenuti s prenamjenom stare škole u učenički dom.
  • Dogovoreno je SMŽ kao osnivač škola u vrlo kratkom roku u suradnji s ravnateljima srednjih strukovnih škola napravi analiza i preliminarni plan upisa obrtničkih zanimanja po JMO programu (već za jesenski upisni rok) ako za to u školama postoje uvjeti, odnosno ako gospodarstvo i obrtništvo ima osigurana, licencirana mjesta za obavljanje stručne prakse van škole. Raspravljano je i o suradnji na modelu „nagrađivanja izvrsnosti“, odnosno novčanog stimuliranja učenika koji pokažu posebno zalaganje i darovitost tijekom školovanja.

Komentari su zatvoreni