Izmjena Pravilnika o putnom listu za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu

0

Obavještavamo Vas o izmjenama Pravilnika o putnom listu za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu.

Izmijenjen je izgled Obrasca Putnog lista na način da je izbačen dio s popisom putnika te više nije potrebno unositi popis putnika u knjigu putnih listova.

Napominjemo da Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnim listovima vrijedi za povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu dok se putni listovi za međunarodni povremeni prijevoz putnika vode i čuvaju sukladno međunarodnim ugovorima.

U prilogu Vam dostavljamo primjer novog obrasca knjige putnih listova.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu možete pronaći na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_55_1054.html

 

Komentari su zatvoreni