SMŽ – objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora po projektu „Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2024. godinu – rok za prijavu je 30 dana od dana objave

0

Cilj ovog Projekta je doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne
zanatske vještine i umijeće oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture, umjetničkih obrta
koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti te imaju sjedište i djeluju
na području Sisačko-moslavačke županije.

Sisačko-moslavačka županija će tijekom 2024. godine dodijeliti bespovratna sredstva
potpore (subvencije) za tradicijske i umjetničke obrte.Sredstva potpore (subvencije) koje se dodjeljuju temeljem ovog Projekta imaju karakter
potpora male vrijednosti koje su propisane Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.
prosinca 2013 i Uredbom komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe
(EU) br. 1407/2013, u pogledu na njezino produljenje.
Pod potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni
iznos ne prelazi 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju HNB na dan
isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine) neovisno o razini
davatelja potpore male vrijednosti.

Komentari su zatvoreni