Rokovi majstorskih ispita

Rokovi za prijavu:

Prijave se predaju osobno u Obrtničku komoru Sisačko-moslavačke županije, Sisak, Ante Starčevića 13.

 

PROLJETNI ROK 

PRIJAVE KANDIDATA DO 15.2.2019.

  • PRAKTIČNI DIO ISPITA 1.19.4.2019.
  • PISMENI ISPITI U OBRTNIČKOJ KOMORI:

–    STRUČNO-TEORETSKI SADRŽAJI 23.4.2019.

–    GOSPODARSTVO I PRAVNI PROPISI  25.4.2019.

–    RADNA PEDAGOGIJA  27.4.2019

  • USMENI ISPITI I RADNA PEDAGOGIJA – PRAKTIČNO 4. DO 10.05.2019.

 

 

JESENSKI ROK 

PRIJAVE KANDIDATA DO 27.9.2019.

  • PRAKTIČNI DIO 11. – 29.11.2019.
  • PISMENI ISPITI U OBRTNIČKOJ KOMORI

–     STRUČNO-TEORETSKI SADRŽAJI 2.12.2019.

–     GOSPODARSTVO I PRAVNI PROPISI  4.12.2019.

–     RADNA PEDAGOGIJA 6.12.2019.

  • USMENI ISPITI I RADNA PEDAGOGIJA – PRAKTIČNO 12. – 20.12.2019.