OiRA: Internetska interaktivna procjena rizika za obrtnike i poduzetnike

0

Rizici povezani sa sigurnošću i zdravljem radnika postoje, ali dostupna su i jednostavna, te besplatna rješenja za njihovu procjenu i sprječavanje. Jedno od takvih rješenja koja su praktična pomoć mikro i malih poduzećima za upravljanje rizicima na mjestima rada su OiRA alati, koje je osmislila Europska unija, izgradile su ih zemlje članice i dostupni su svima.

OiRA (Online Interactiv Risk Assessment – Internetska interaktivna procjena rizika) je internetska platforma na kojoj poduzetnici mogu pronaći besplatne internetske interaktivne alate koji im mogu pomoći u upravljanju rizicima povezanim sa sigurnošću i zdravljem radnika. OiRA alati su prilagođeni brojnim sektorima i državama članicama EU, te omogućuju poduzećima poduzimanje ključnih koraka za sprječavanje nezgoda i nesreća, te profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom.

OiRA alati dostupni su na više jezika i obuhvaćaju najrazličitije sektore i djelatnosti, primjerice, frizersku djelatnost, obavljanje uredskih poslova, prometni sektor itd., a neprestano članice OiRA zajednice izrađuje nove internetske interaktivne alate za procjenu rizika. OiRA alati su jednostavni za upotrebu, korisnici se vode korak po korak kroz postupak procjene rizika, a alatom se izrađuje i plan mjere koje valja poduzeti kako bi se riješile utvrđene poteškoće.

Temeljem čl. 5. st. 2. Pravilnika o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14 i 129/19) za procjenjivanje i dokumentiranje procjene rizika mogu se koristiti i interaktivni internetski alati  (OiRA) koji se odnose na poslove u određenim zanimanjima ili djelatnostima, kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za rad.

 Na mrežnoj platformi OiRA dostupni su sljedeći alati na Hrvatskome jeziku:

Poveznica: https://uznr.mrms.hr/znr/oira-internetska-interaktivna-procjena-rizika/

 

 

 

Komentari su zatvoreni