Isplata poslodavaca neoporezive potpore radnicima zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe

0

Člankom 4. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak , u relevantnom dijelu, propisano da se potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda koje poslodavac isplaćuje radniku ne smatraju primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ako se radi o potpori zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu – objašnjava se u priopćenju.

Dakle, od 4. siječnja 2021. poslodavci mogu svim radnicima koji su pretrpjeli štetu isplatiti neoporezive potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe.Uputa je da bi poslodavci trebali u svojim evidencijama osigurati podatke o radnicima kojima su isplatili potporu za štetu pretrpljenu od elementarne nepogode odnosno katastrofe kao i datum isplate i isplaćenom iznosu, budući da u trenutku isplate nisu raspoloživi podaci o konačnoj procjeni štete pod uvjetom da su potpore omogućene na transparentan način svim radnicima koji su štetu pretrpjeli. Iznos potpore ne može biti viši od procijenjene štete.

Komentari su zatvoreni