Zapošljavanje državljanina treće zemlje na temelju godišnje kvote – uputa za postupanje –

0

Zahtjev se podnosi policijskoj upravi/postaji nadležnoj prema mjestu boravišta stranca.

U pravilu dokumente podnose poslodavci u RH, što je ujedno i preporuka. Dokumenti se mogu predati i u konzularnom uredu RH u trećoj zemlji, no time se postupak znatno odužuje.

DOKUMENTI koje je potrebno podnijeti

zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (obrazac 9a)https://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_9a.pdf )

fotografiju u boji veličine 35×45 mm

– presliku valjane putovnice

dokaz o zdravstvenom osiguranju:

  • za državljane država s kojima RH ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju – bolesnički list HZZO-a (BiH, Makedonija, Srbija, Turska, Crna Gora) ili ugovorom predviđena potvrda stranog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju;
  • za državljane država s kojima RH nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju putno zdravstveno osiguranje, a po odobrenju privremenog boravka dužni su se javiti nadležnom uredu HZZO-a radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u RH

predugovor o radu koji mora sadržavati istinite podatke o zanimanju i vrsti posla, podatke o nazivu posla, uvjetima rada i plaći;

– podatak o plaći iz predugovora o radu ujedno je i dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje;

– dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca (diploma, svjedodžba, radna knjižica, majstorski ispit ili uvjerenje o stručnom usavršavanju), a kojim se dokazuje zanimanje navedeno u predugovoru o radu;

izvadak iz Obrtnog registra, ne stariji od 6 mjeseci

NAKNADA

  • 560,00 kuna za izdavanje dozvole za boravak i rad
  • 240,00 kuna za izdavanje biometrijske dozvole boravka
  • 70,00 kuna upravne pristojbe za dozvolu boravka

– iznosi se plaćaju putem općih uplatnica koje se dobiju u nadležnoj policijskoj upravi/postaji (ili virmanom s računa obrta)

Po okončanju postupka, ako zahtjev nije usvojen, može se podnijeti žalba Povjerenstvu za žalbe.

obrazac_9a_MUP_Zaposljavanje_stranaca

Komentari su zatvoreni

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com