Majstorski ispit

LETAK 2017. za MAJSTORSKI ISPIT MOŽETE PREUZETI OVDJE: letak-2017!

PRIJAVNICU ZA MAJSTORSKI ISPIT MOŽETE PREUZETI NA LINKU!

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita. Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.
Majstorski ispit je uvjet za otvaranje obrta za brojne vezane obrte navedene u  Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42-2008).

MAJSTORSKI  ISPIT

 Majstorski ispit organizira se za programe koje je donio ministar gospodarstva, a objavljeni su u “Narodnim novinama” br. 102/95, 25/96,  57/96.  i 125/97.

Uvjeti za polaganje majstorskog ispita:

 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
 • Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.
 • Radno iskustvo iz stavka 6. ovoga članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Uz prijavu se prilaže:

–       svjedodžbe o završnom i pomoćničkom ispitu za osobe koje su završile obrazovanje po dvojnom – JMO programu

–    svjedodžba o završnom ispitu za osobe koje su završile obrazovanje u struci do 1999./2000. školske godine (obrazovanje po „školskom“ B -programu)

–        izvod iz Zavoda za mirovinsko osiguranje

–        potvrda poslodavca ovjerena kod javnog bilježnika da je kandidat radio na poslovima zanimanja od – do -, ili ovjerena kopija ugovora o radu

–       kopija obrtnice ili izvoda iz Trgovačkog suda (za d.o.o.) poslodavca kod kojeg je kandidat stekao radno iskustvo – (služi kao dokaz da  obrt ili d.o.o. ima registriranu djelatnost za zanimanje koje kandidat prijavljuje)

–          rodni list, domovnica (kopije)

–          kopija osobne iskaznice

POPIS MAJSTORSKIH ZANIMANJA U OBRTNIČKOJ KOMORI SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE:

 • AUTOELEKTRIČAR
 • AUTOLIMAR
 • AUTOMEHANIČAR
 • AUTOSERVISER
 • BRAVAR
 • DIMNJAČAR
 • ELEKTROINSTALATER
 • FASADER
 • FRIZER
 • INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
 • KROJAČ ŽENSKE ODJEĆE
 • KROVOPOKRIVAČ
 • KUHAR
 • LIMAR
 • MESAR
 • OČNI OPTIČAR
 • PEĆAR
 • PLINOINSTALATER
 • SOBOSLIKAR-LIČILAC
 • STOLAR
 • TESAR
 • VODOINSTALATER
 • VODOINSTALATER, INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
 • ZIDAR

Poveznica na pretraživač HOK-a po rokovima i mjestima polaganja ispita: http://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski_ispit/mjesta_i_rokovi_polaganja_majstorskih_ispita

Rokovi za prijavu:

Prijave se predaju osobno u Obrtničku komoru Sisačko-moslavačke županije, Sisak, Ante Starčevića 13.

Troškovi majstorskog  ispita

Cijenu polaganja majstorskog ispita određuje  ministar poduzetništva i obrta i za sada iznosi 2.600,00 kn. Uplate se vrše na ŽIRO RAČUN Obrtničke komore  SMŽ:

HR1223400091100181579 (model:  67, poziv na broj: OIB uplatitelja). Troškovi izrade praktičnog rada ne ubrajaju se u navedeni iznos te ih snosi posebno svaki kandidat.

Prilikom prijave kandidat je dužan uplatiti 500,00 kn akontacije, a preostali dio od 2.100,00 kn mora biti uplaćen  prije početka provođenja praktičnog dijela ispita. (Kopije uplatnica obavezno donijeti u Komoru).

U slučaju odustajanja od polaganja ispita, kandidatu se ne vraća akontacija od 500,00kn.

Ako troškove uplaćuje poslodavac  (obrtnik ili poduzeće) iznos od 2.600,00 kn priznaje se u troškove poslovanja.

MINPO svake godine raspisuje Javni poziv i vrši povrat određenog iznosa na žiro račun obrta, pravne ili fizičke osobe koja je uplatila ispit. Obrasci za prijavu na natječaj mogu se pronaći na stranici: https://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

Troškovi literature za pripremu ispita: katalog ispitnih pitanja za gospodarstvo, pravne  propise, zaštitu na radu i radnu pedagogiju- 42,00 kn, katalog ispitnih pitanja za stručnu teoriju – 42,00 kn,  pitanja i odgovori za pomoćnički ispit po zanimanjima 55,00 kn, udžbenik iz gospodarstva – 84,00 kn, iz pravnih propisa 84,00 kn te udžbenik iz radne pedagogije 84,00 kn. (Ukupno troškovi literature: 387,00 kn) (Za majstore automehaničare + 280 kn za udžbenik Tehnika motornih vozila.)

Troškovi literature uplaćuju se putem opće uplatnice na gore navedeni broj žiro računa Obrtničke komore prije preuzimanja kompleta.

Temeljem Odluke Upravnog odbora Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije broj 585/09.  od 16.11.2009. kandidatima koji žele polagati praktični dio majstorskog ispita u  svojim obrtničkim  radionicama na terenu udaljenom više od 30 km u jednom pravcu od sjedišta Obrtničke komore, naplaćuju se stvarni putni troškovi po kilometru s pripadajućim porezima i doprinosima za 3 člana ispitne komisije koji prate i ocjenjuju praktični uradak.

Majstorski ispit sastoji se od:

 1. a) izrade praktične zadaće i radnih  proba pred komisijom od 3 člana, u obrtničkoj radionici koju na prijedlog kandidata odredi komisija.
 2. b) pismenog ispita iz stručno-teorijskih znanja
 3. c) pismenog ispita iz područja gospodarstva i pravnih propisa
 4. d) pismenog ispita iz radne pedagogije
 5. e) praktičnog ispita iz radne pedagogije (obrada jedne nastavne jedinice i vježba s naučnikom u školskim ili obrtničkim radionicama)

Praktičan rad može trajati do 40 sati (ovisno o zanimanju). Ako kandidat ne položi praktični dio ispita ne može polagati ostale dijelove majstorskog ispita, nego se upućuje na izradu nove praktične zadaće  i  radne probe u narednom ispitnom roku uz plaćanje ponovnog polaganja praktičnog dijela ispita (1.300,00 kn).

Kandidat koji na pismenim ispitima postigne više od 60% točnih odgovora – položio je ispit.

Kandidat koji postigne od 30 do 60 % točnih odgovora nije položio i upućuje se na usmeni ispit na kojem u pravilu odgovara na pitanja, na  koja nije točno odgovorio u testu. Usmeni ispit može trajati najviše 30 min.

Ako na usmenom ispitu ne položi jedan od ispita upućuje se na popravni rok za mjesec dana (ponovni pismeni i mogućnost usmenog dijela ako postigne više od 30% bodova – popravni ispit naplaćuje se 370,00 kn).

Kandidat koji na pismenim ispitima postigne manje od 30 % bodova nije položio i nema pravo pristupanja usmenom ispitu.

Ako na samo jednom od tri pismena ispita postigne manje od 30% bodova – ima pravo na popravni rok za mjesec uz dodatno plaćanje popravnog ispita – 370,00 kn).

 Ako na 2 ili 3 pismena ispita ima manje od 30% bodova, kandidat se upućuje na ponovne pismene ispite u sljedećem roku i ponovo ih plaća.

Ponavljanje majstorskog ispita i njegovog dijela može se obaviti samo pred komisijom u izmijenjenom sastavu.

Prava koja proistječu iz majstorskog zvanja:

                Kandidatu koji položi majstorski ispit izdaje se potvrda o položenom ispitu koju potpisuju predsjednik i tajnik Hrvatske obrtničke komore te majstorska diploma koja se u pravilu svečano uručuje u Hrvatskom narodnom kazalištu uoči Dana HOK-e

Temeljem potvrde  o položenom majstorskom ispitu može se

 1. otvoriti vlastiti obrt i ostvariti sva zakonska prava koja iz toga proistječu
 2. licencirati radionicu za provođenje naukovanja
 3. sklopiti ugovor o naukovanju s 3 naučnika
 4. zaposliti se kod drugog poslodavca
 5. biti voditelj poslovanja za drugog poslodavca
 6. omogućiti drugom poslodavcu da dobije licencu i biti majstor-stručni učitelj za 6 naučnika
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com